pre-loader

Czym zajmuje się agent ubezpieczeniowy?

czym-zajmuje-sie-agent-ubezpieczeniowy

Agent ubezpieczeniowy to osoba, która zajmuje się reprezentowaniem danego towarzystwa ubezpieczeniowego, pozyskuje dla niego klientów i w jego imieniu zawiera umowy ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia może być zarówno życie i zdrowie, jak i mienie oraz majątek. Co dokładnie należy do obowiązków agenta ubezpieczeniowego? Poniżej postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Co należy do obowiązków agenta ubezpieczeniowego?

Praca agenta ubezpieczeniowego polega przede wszystkim na oferowaniu i zawieraniu w imieniu (i na rachunek) ubezpieczyciela umów w zakresie umów osobowych i majątkowych. Obszar zadań należący do obowiązków agenta ubezpieczeniowego jest szeroki. W umowie agencyjnej podpisywanej z zakładem ubezpieczeń znajdują się zapisy określające działania agencyjne polegające między innymi na:

  • Organizowaniu i nadzorowaniu czynności agencyjnych,
  • Pozyskiwaniu klientów i budowaniu oraz utrzymywaniu z nimi długoletnich relacji,
  • Prezentowaniu ofert ubezpieczenia dobranych do potrzeb klienta,
  • Zawieraniu umów ubezpieczenia,
  • Wykonywaniu postanowień umowy ubezpieczeniowej.

Do obowiązków agenta ubezpieczeniowego należy także poszerzanie swojej wiedzy, między innymi poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez ubezpieczycieli, dla których świadczy usługi. Jest to szczególnie ważne jeżeli stawia sobie za cel rozwój swojej zawodowej działalności. Co istotne obowiązek doskonalenia zawodowego nakłada na agentów ubezpieczeniowych ustawa. Agenci ubezpieczeniowi muszą być na bieżąco z nowościami pojawiającymi się na rynku ubezpieczeń tak, by jakość oferowanych przez nich usług była wysoka. Każdy agent musi część swojej pracy poświęcać na identyfikację potencjalnych klientów i dotarcie do nich tym samym budując swoją bazę.

Ustawa nakłada na agenta ubezpieczeniowego także obowiązek przestrzegania prawa i etyki zawodowej. Polega to na zachowaniu tajemnicy na temat danych i informacji, które zostały pozyskane w trakcie wykonywania czynności agencyjnych oraz zachowaniu transparentności przed klientem.

Bez względu na to czy agent ubezpieczeniowy zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń osobowych czy majątkowych zakres wykonywanych czynności ma podobny charakter. Zmiany pojawiają się jedynie w wymaganiach dotyczących wiedzy, która jest związana z oferowanymi rodzajami ubezpieczeń.

Do obowiązków agenta ubezpieczeniowego, który wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w ramach tego samego działu należy konieczność zawarcia umowy OC Agenta. Polisa ta udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

Na czym polega praca agenta ubezpieczeniowego?

Podsumowując praca agenta ubezpieczeniowego polega na udzielaniu wyczerpujących informacji na temat zakresu udzielanej ochrony w różnych rodzajach ubezpieczeń, które ma w swojej ofercie. Do jego zadań należy pomoc w dobraniu właściwego ubezpieczenia na podstawie analizy oczekiwań i potrzeb klienta, biorąc pod uwagę jednocześnie jego możliwości finansowe, które mogą ulegać zmianom w czasie trwania ubezpieczenia.

By usprawnić obsługę klientów oraz zarządzanie agencją warto zainwestować w program sprzedażowy. Szczególnie pomocny w pracy agenta ubezpieczeniowego może okazać się program SuperAgent , który jest narzędziem łączącym w sobie funkcjonalności i zalety takich narzędzi jak CRM oraz kalkulator OC/AC. Z poziomu programu można zarządzać kontaktami, zapisywać kalkulacje, przeprowadzać APK oraz automatycznie generować wznowienia. Co ważne administratorzy systemu nie mają dostępu do danych wprowadzonych przez agenta a program jest aplikacją internetową, z której można korzystać na wielu urządzeniach. Dzięki programowi SuperAgent można w szybki sposób usprawnić sprzedaż prowadzoną w agencji co przełoży się na większą ilość obsłużonych i przede wszystkim zadowolonych klientów.

Źródło: opracowanie własne