pre-loader

Egzamin na agenta ubezpieczeniowego – jak wygląda?

egzamin-na-agenta-ubezpieczeniowego-jak-wyglada

Egzamin na agenta ubezpieczeniowego musi zdać każda osoba, która chciałaby wykonywać czynności agencyjne. Jeżeli wiec wiążesz swoją przyszłość z branżą ubezpieczeń musisz być przygotowany na odbycie państwowego egzaminu, który jest przeprowadzany przez zakład ubezpieczeń. Jak zatem wygląda taki egzamin w praktyce?

Egzamin na agenta ubezpieczeniowego – zakres tematyczny

Osoby wykonujące czynności agencyjne zobowiązane są zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 5 oraz art. 19 ust. 3 w zw. z art. 19 ust. 1 pkt 5 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, do zdania egzaminu przeprowadzonego przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji.

To jak ma wyglądać egzamin na agenta ubezpieczeniowego określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 r. Zgodnie z nim zakres tematów egzaminu obejmuje:

 • zagadnienia ogólne niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności agencyjnych, składające się z sześciu bloków tematycznych tj.:
  • pojęcie ryzyka,
  • system ubezpieczeń gospodarczych w Polsce,
  • sumy i wartości ubezpieczenia,
  • podstawowe regulacje prawne dotyczące działalności ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego,
  • podstawowe zagadnienia z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego,
  • etyka zawodowa agenta ubezpieczeniowego;
 • zagadnienia ogólne właściwe dla działu I i działu II składające się z dwóch bloków tematycznych tj.:
  • dział I - ubezpieczenia na życie,
  • dział II - pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe;
 • zagadnienia z zakresu działalności zakładu ubezpieczeń, na rzecz, którego mają być wykonywane czynności agencyjne, składające się z trzech bloków tematycznych tj.:
  • szczegółowe zasady zawierania umów ubezpieczenia,
  • składki ubezpieczeniowe,
  • zasady likwidacji szkód.

Egzamin na agenta ubezpieczeniowego – jak wygląda?

Egzamin na agenta ubezpieczeniowego jest testem jednokrotnego wyboru i składa się ze 100 pytań.

 • odpowiedź prawidłowa: 1 punkt;
 • odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi: 0 punktów.

Warto pamiętać, że za nieprawidłową odpowiedź uważa się również udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi.

Termin egzaminu jest ustalany przez zakład ubezpieczeń a każdy kandydat na agenta ubezpieczeniowego przed wejściem do sali egzaminacyjnej okazuje dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz podpisuje listę obecności.

Tak jak w przypadku innych sytuacji tego typu, zdający podczas egzaminu nie mogą korzystać z tekstów aktów prawnych oraz innych pomocy, a także nie mogą posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji.

Zdalny egzamin na agenta ubezpieczeniowego

Obecnie w związku z ułatwieniami w funkcjonowaniu branży ubezpieczeniowej wprowadzono przepisy, które pozwalają na to, by egzamin na agenta ubezpieczeniowego przeprowadzić zdalnie, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Rozporządzenie przewiduje także możliwość zdalnego doręczania zawiadomienia o wyniku egzaminu oraz wniesienia ewentualnego odwołania. Aktualnie rozwiązanie to znacznie ułatwia rozpoczęcie działalności ubezpieczeniowej.

Zdany egzamin na agenta ubezpieczeniowego – co dalej?

Po zdaniu egzaminu, podpisaniu umowy agencyjnej z zakładem ubezpieczeń a także otrzymaniu licencji agent ubezpieczeniowy może zacząć swoją działalność.

Jednak doświadczenie pokazuje, że początki w branży ubezpieczeniowej mogą być trudne. Dlatego dużym ułatwieniem w codziennej pracy jest nasz program sprzedażowy dla agentów ubezpieczeniowych SuperAgent. Narzędzie to łączy w sobie zarówno CRM, jak i szybki kalkulator komunikacyjny. Dodatkowo użytkownicy aplikacji SuperAgent na każdym etapie swojej pracy mogą liczyć na pomoc naszych doświadczonych specjalistów. Co może okazać się naprawdę dużym wsparciem przy obsłudze i sprzedaży polis ubezpieczeniowych.

SuperAgenta można przetestować za darmo ze wszystkimi dostępnymi funkcjonalnościami, wystarczy skontaktować się z nami pod numerem telefonu 570 362 020 lub wysłać maila na adres [email protected].

Z nami obsługa Klientów jest sprawna i efektywna, dzięki czemu można zwiększyć sprzedaż ubezpieczeń.