pre-loader

Nowe funkcjonalności w SuperAgencie: Kwiecień-2022

nowe-funkcjonalnosci-w-superagencie-kwiecien-2022

W kwietniu koncetrowaliśmy się głównie na rozwoju obszarów pozakomunikacyjnych. Rozwinęliśmy zautomatyzowane systemy obsługi wznowieniowej dla każdego rodzaju oferty ORAZ uruchomiliśmy pierwsze testy produkcyjne kalkulowania produktów w kategorii ŻYCIE. W naszym podstawowym spektrum zainteresowania w kolejnym miesiącu znajdować będą się zagadnienia usprawnienia i stymulacji DOSPRZEDAŻY - w szczególności interesujemy się połączeniem obszarów komunikacja/życie. Więcej szczegółów w czerwcu. Tymczasem najważniejsze osiągnięcia z kwietnia 2022 to:

 • MAMY TO: obsługa wznowień produktów innych niż komunikacyjne!
 • W PRZYGOTOWANIU: pierwsze produkcyjne testy kalkulacji dla polis życiowych
 • kolejne agencje w procesie integracji z PZU
 • WEFOX - dodaliśmy nowe Towarzystwo Ubezpieczeniowe
 • poprawiliśmy opis pojazdów w listach wyborów: uwzględniliśmy zgłaszane przez użytkowników cechy
 • usprawnienia w walidacji struktury numerów polis (dodaliśmy nowe wzorce dla kilku TU)
 • Colonade - usprawnienia w opisie not prowizyjnych oraz zestawień w module rozliczeniowym
 • różne rozszerzenia i aktualizacje w obsłudze komunikacji API z systemami towarzystw
 • poprawiona synchronizacja danych nowych pracowników agencji
 • obsłużone specyficzne sytuacji automatycznych wznowień (np. zapominalski klient i obsługa płatności po wymaganym czasie)
 • obsłużyliśmy kolejne personalizacje wizualne
 • załączniki i inne dokumenty związane z polisowaniem PZU można wysyłać bezpośrednio z interfejsu SA
 • rozszerzyliśmy mechanizm statusów na wszystkie rodzaje ofert (do tej pory system pozwalał na oznaczanie jedynie komunikację)