pre-loader

Nowe funkcjonalności w SuperAgencie: Lipiec-2023

nowe-funkcjonalnosci-w-superagencie-lipiec-2023

W SuperAgencie wprowadzono szereg ulepszeń, w tym usprawnienia w zatwierdzaniu planów prowizyjnych, optymalizację algorytmów kojarzenia polis, możliwość dodania sumy ubezpieczenia AC w umowie generalnej, modernizację algorytmów tworzenia zbiorów, opcję zmiany typu polisy, tworzenie relacji między klientami, obsługę szkodowości, automatyczne tworzenie zbiorczych plików rozliczeniowych, łatwe przeszukiwanie powiadomień oraz dodanie informacji o aneksowaniu rat w raportach.

  • Wprowadziliśmy usprawnienia w procesie zatwierdzania planów prowizyjnych pracowników, co przekłada się na bardziej intuicyjny i efektywny sposób zarządzania planami wynagrodzeń.
  • Dokonaliśmy optymalizacji algorytmów kojarzenia polis z wpisami w notach prowizyjnych, co skutkuje bardziej precyzyjnymi i spójnymi danymi w systemie.
  • Umożliwiliśmy dodanie sumy ubezpieczenia AC w umowie generalnej, co daje użytkownikom większą elastyczność i kompleksową kontrolę nad zawartymi polisami.
  • Przeprowadziliśmy modernizację algorytmów tworzenia zbiorów, co wpływa na szybkość i efektywność procesu aktualizacji statusów w systemie.
  • Umożliwiliśmy użytkownikom dokonywanie zmiany typu polisy, co jest istotnym udogodnieniem w dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb klientów.
  • Użytkownicy mogą tworzyć relacje i powiązania pomiędzy klientami, co umożliwia bardziej kompleksowe zarządzanie siecią relacji w systemie.
  • Wprowadziliśmy obsługę szkodowości, co umożliwia bardziej precyzyjne monitorowanie i zarządzanie zgłoszonymi szkodami.
  • System automatycznie tworzy zbiorcze pliki rozliczeniowe po zamknięciu każdego miesiąca, co eliminuje konieczność ręcznego tworzenia tych dokumentów.
  • Umożliwiliśmy użytkownikom łatwe przeszukiwanie powiadomień, co znacznie ułatwia śledzenie ważnych informacji w systemie.
  • W raporcie dotyczącym rat widoczne są informacje o tym, czy dana rata jest aneksowana, co dostarcza dodatkowej przejrzystości w analizie płatności.