pre-loader

Nowe funkcjonalności w SuperAgencie: Listopad-2021

nowe-funkcjonalnosci-w-superagencie-listopad-2021

W listpadzie jak zwykle proawdzeni sugestiami naszych użytkowników dołożyliśmy do SupeAgenta kilka nowych funkcji oraz wprowadziliśmy usprawnienia i rozszerzenia w narzędziach i modułach, którymi agenci cieszą się już od dawna. Z ważniejszych zmian wymienić można wydajnościowe poprawki dotyczące obsługi rozliczeń dla dużych multiagencji, różne ciekawe usprawniania związane z automatyzacją komunikacji SMS oraz rozszerzenia dotyczące obsługi wypowiedzeń. Główne efekty naszej listopadowej pracy to:

 • usprawnienia w module automatycznych powiadomień SMS
 • usprawnienia w generowaniu zestawień rozliczeniowych zawierających dużą objętość danych
 • rozbudowania automatycznych plików wypowiedzeń o nowe TU
 • dodano możliwość przeszukiwania list wznowieniowych po dodatkowych polach
 • rozszerzenia obsługi modułu rozliczeniowego o dodatkowe formaty not prowizyjnych dla Uniqa
 • dodatkowe dane agencji w dokumencie RODO
 • modyfikacje w module walidacji młodego właściciela: obsługa pozwalająca rejestrować osoby od 13 roku życia
 • obsługa zmian konfiguracji wznowień przy przekazywaniu portfela klientów (dotyczy zmian kadrowych w zespole obsługującym agencję)
 • usprawnienia w obsłudze leasingów
 • modyfikacja wydruku ofert – rozszerzone nazewnictwo pakietów
 • modyfikacja systemu powiadomień dla przypadków manualnych wznowień polis
 • usprawnienia w listach polis niezarejestrowanych w module CRM a występujących w notach prowizyjnych
 • usprawnienia w module importu Chester CRM