pre-loader

Nowe funkcjonalności w SuperAgencie: Luty-2023

nowe-funkcjonalnosci-w-superagencie-luty-2023

Zaktualizowaliśmy system wprowadzając automatyczne ustawianie osoby zarządzającej, zwiększając maksymalną liczbę rat do 24, automatyzując weryfikację numeru VIN, modyfikując metody agregacji dla dokładniejszych rozliczeń, ulepszając formularz kalkulacji, wprowadzając poprawki w ładowaniu szablonów MTU, usprawniając proces przejmowania wznowień i tworzenia umowy generalnej, ulepszając metodę ustalania daty płatności rat oraz dodając nowe typy wydarzeń do systemu monitorowania i raportowania. Szczegóły poniżej.

  • Dodaliśmy opcję automatycznego ustawiania osoby zarządzającej, co eliminuje konieczność ręcznego dostosowywania tych ustawień.
  • Zwiększyliśmy maksymalną liczbę rat do 24, co daje użytkownikom większą elastyczność w dostosowywaniu warunków płatności.
  • Zmodyfikowaliśmy system, aby automatycznie sprawdzał numer VIN podawany przez użytkownika, co zwiększa precyzję i bezpieczeństwo w zarządzaniu danymi pojazdów.
  • Przeprowadziliśmy modyfikacje w metodach agregacyjnych, aby lepiej obsługiwać nieopisaną prowizję, co przekłada się na bardziej dokładne rozliczenia.
  • Ulepszyliśmy formularz wprowadzania danych przy kalkulacji, aby skorzystać z możliwości aktualizacji pkd lib nip, w przypadku braku tych danych.
  • Wprowadziliśmy poprawki w ładowaniu szablonu własnego dla MTU, eliminując potencjalne problemy związane z tym procesem.
  • Poprawiliśmy proces automatycznego przejmowania wznowień, skupiając się na roli osoby zarządzającej, co zwiększa spójność i skuteczność tego mechanizmu.
  • Wprowadziliśmy poprawki w procesie tworzenia umowy generalnej, eliminując ewentualne błędy związane z tą funkcją.
  • Poprawiliśmy metodę ustalania daty płatności raty, co przyczynia się do dokładniejszego i spójniejszego harmonogramu płatności.
  • Dodaliśmy nowe typy wydarzeń, co poszerza możliwości monitorowania i raportowania w systemie.