pre-loader

Nowe funkcjonalności w SuperAgencie: Październik-2022

nowe-funkcjonalnosci-w-superagencie-pazdziernik-2022

Zaktualizowaliśmy SuperAgenta wprowadzając ulepszenia w procesie tworzenia kalkulacji polis na życie i ofert, usprawniając widoki, ustawienia kalkulacji oraz funkcję eksportu do pliku, co zwiększa intuicyjność, wygodę użytkowania i dokładność danych.

  • Wprowadziliśmy ulepszenia w procesie zmiany widoku w TU podczas tworzenia kalkulacji polisy na życie. Nowe rozwiązania mają na celu zwiększenie intuicyjności i wygody korzystania z aplikacji.
  • W głównym widoku menu pokazujemy aktualną liczbę kalkulacji, co pozwala na bieżące monitorowanie i zarządzanie procesem tworzenia kalkulacji.
  • Przeprowadziliśmy usprawnienia w widoku tworzenia oferty dla TU Proama, co zapewnia bardziej efektywny i klarowny proces.
  • Wdrożyliśmy ulepszenia w procesie określania ustawień dla kalkulacji, co pozwala użytkownikom szybko i precyzyjnie dostosowywać parametry do swoich potrzeb.
  • Przeprowadziliśmy modernizację funkcji eksportu do pliku w raporcie polis wygasających, co gwarantuje dokładność i czytelność zgromadzonych danych.