pre-loader

Nowe funkcjonalności w SuperAgencie: Październik-2023

nowe-funkcjonalnosci-w-superagencie-pazdziernik-2023

W SuperAgencie dokonano rozbudowy zarządzania szkodami poprzez dodanie filtracji szkód według stanu realizacji, wprowadzono możliwość uwzględniania danych z faktury w wycenie szkód, zmodyfikowano obsługę ofert z możliwością uwzględniania polis obcych, dodano opcję "młody kierowca" dla lepszego dostosowania ofert, ułatwiono szybkie wyszukiwanie pojazdów, wprowadzono mechanizm usuwania danych agencji, dodano opcję automatycznego wyłączania wznowień dla osób nieaktywnych oraz nową opcję ustalania prowizji bazującą na transakcjach klienta. Szczegóły poniżej.

  • Rozbudowaliśmy opcję zarządzania szkodami, umożliwiając filtrację szkód w zależności od ich aktualnego stanu realizacji. To udogodnienie pozwala użytkownikom skupić się na konkretnej grupie szkód, co usprawnia proces monitorowania i zarządzania nimi.
  • W opcji wyceny pojawiła się możliwość uwzględniania danych z faktury. To istotne ułatwienie, które przyczynia się do bardziej precyzyjnej oceny szkód i procesu wyceny.
  • Zmodyfikowaliśmy obsługę ofert innych, wprowadzając możliwość uwzględniania polis obcych. To rozszerzenie funkcjonalności, które dostosowuje się do różnorodnych potrzeb użytkowników.
  • Wzbogaciliśmy opcje dotyczące kierowców, wprowadzając obsługę specjalnej opcji młody kierowca. To istotne ułatwienie, zwłaszcza przy tworzeniu ofert dla grupy młodych kierowców.
  • Użytkownicy mogą dokonywać szybkiego wyszukiwania pojazdów na podstawie konkretnych danych. To narzędzie znacznie przyspiesza proces identyfikacji i zarządzania danymi pojazdów.
  • Dodaliśmy opcję automatycznego wyłączania wznowień dla osób nieaktywnych w agencji, co zabezpiecza przed niepotrzebnymi procesami wznowień i zapewnia zgodność z aktualnym składem pracowników.
  • Wzbogaciliśmy system o nową opcję ustalania prowizji, bazującą na transakcjach danego klienta. To narzędzie umożliwia jeszcze bardziej precyzyjne dostosowanie polityki prowizyjnej do indywidualnych potrzeb i strategii.