pre-loader

Nowe funkcjonalności w SuperAgencie: Sierpień-2022

nowe-funkcjonalnosci-w-superagencie-sierpien-2022

Wprowadziliśmy szereg udoskonaleń w naszym systemie, w tym nową wyszukiwarkę pracowników, poprawki w raportach, ulepszenia w procesie tworzenia polis i rozszerzone opcje filtrowania, co zwiększa efektywność, dokładność i przejrzystość zarządzania informacjami. Szczegóły poniżej.

  • Teraz użytkownicy mają dostęp do wyszukiwarki pracowników, co ułatwia szybkie i skuteczne odnajdywanie konkretnych informacji na temat zatrudnionych w firmie osób.
  • Przeprowadziliśmy szereg poprawek w raportach zbiorczych, zapewniając dokładność i kompleksowość zgromadzonych danych.
  • Od teraz numer PESEL jest dostępny na wydruku wypowiedzenia, co ułatwia identyfikację klienta w procesie rezygnacji z polisy.
  • Dla większej przejrzystości dodaliśmy informację o godzinie startu polisy w widoku oferty, co pozwala na dokładniejsze monitorowanie kluczowych terminów.
  • Zmiany zostały wprowadzone w widoku związanym z procesem tworzenia polisy dla Towarzystwa Ubezpieczeń TU TUZ, co poprawia efektywność tego procesu.
  • Przeprowadziliśmy zmianę nazwy adresu do korespondencji, co może przyczynić się do lepszej identyfikacji i zrozumienia informacji na temat adresowania.
  • Poszerzyliśmy możliwości filtrowania na widoku listy klientów, umożliwiając bardziej zaawansowane sortowanie i wyszukiwanie.
  • Od teraz linki afiliacyjne są dostępne dla wszystkich, co może przyspieszyć proces korzystania z afiliacji i zwiększyć dostępność informacji dla zainteresowanych stron.