pre-loader

Nowe funkcjonalności w SuperAgencie: Wrzesień-2022

nowe-funkcjonalnosci-w-superagencie-wrzesien-2022

Zaktualizowaliśmy nasz system, wprowadzając modyfikacje w procesie tworzenia klientów, dodając funkcje ostrzegające przed duplikacją polis, ulepszając dashboard, filtr okresu ubezpieczenia, możliwość drukowania polis w PDF, oraz wzbogacając ofertę PZU o nowe rodzaje ryzyka i klauzule, co zwiększa precyzję, efektywność i personalizację ofert dla klientów. Szczegóły poniżej.

  • Wprowadziliśmy pewne modyfikacje w procesie tworzenia klienta związane z dokumentem prawa jazdy. Zmiany te mają na celu zwiększenie precyzji i dokładności wprowadzanych danych.
  • Teraz, podczas przygotowywania polisy, dodaliśmy ostrzeżenie informujące użytkowników, jeżeli polisa o danym numerze już istnieje. To udogodnienie minimalizuje ryzyko duplikacji i pomaga w zachowaniu porządku w bazie danych.
  • Przeprowadziliśmy zmiany w układzie dashborda, dostosowując go do potrzeb użytkowników. Nowy układ ma na celu zwiększenie czytelności i łatwości nawigacji.
  • Teraz w liście polis dostępny jest filtr okresu ubezpieczenia, co umożliwia szybsze odnajdywanie konkretnych polis z wybranym okresem ważności.
  • Wprowadziliśmy nową funkcję, która pozwala na wydruk polis na życie w formacie PDF, co ułatwia zarządzanie dokumentacją i udostępnianie informacji klientom.
  • Wzbogaciliśmy opcje przy tworzeniu polisy PZU o nowy rodzaj ryzyka i odpowiednie klauzule, co umożliwia bardziej elastyczne dostosowanie polis do indywidualnych potrzeb klientów.
  • Przeprowadziliśmy modernizację widoku właściwego dla Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz, dostosowując go do najnowszych standardów i oczekiwań użytkowników.