pre-loader

Nowe funkcjonalności w SuperAgencie: Wrzesień-2023

nowe-funkcjonalnosci-w-superagencie-wrzesien-2023

W SuperAgencie wprowadzono zmiany obejmujące dokładniejsze prezentacje wyników w arkuszach rozliczeniowych, zoptymalizowano proces zmiany pracownika na rozliczeniu dla efektywniejszego zarządzania kadrami, poprawiono czytelność zestawienia szkód, wzbogacono zakres danych dla pojazdów, dodano nowy filtr w liście polis umożliwiający szybkie znalezienie polis związanych z konkretnymi rolami, oraz zaktualizowano dokumenty wymagane przez Euroins zgodnie z najnowszymi wytycznymi. Szczegóły poiżej.

  • Wdrożyliśmy zmiany w wartościach prezentowanych w arkuszach rozliczeniowych dla poszczególnych agencji i ich pracowników. Celem tych modyfikacji jest jeszcze dokładniejsze odzwierciedlenie faktycznych rezultatów, co pozwala na bardziej precyzyjne monitorowanie osiągnięć.
  • Zoptymalizowaliśmy proces zmiany pracownika na rozliczeniu, co skutkuje szybszym i bardziej intuicyjnym zarządzaniem kadrami w kontekście wynagrodzeń.
  • Poprawiliśmy czytelność zestawienia szkód, wprowadzając modyfikacje w formacie prezentacji danych. Tabela szkód teraz bardziej klarownie przedstawia informacje, ułatwiając analizę dla użytkowników.
  • Wzbogaciliśmy zakres danych wyświetlanych dla danego pojazdu, co umożliwia jeszcze pełniejsze zrozumienie historii i szczegółów związanych z konkretnym pojazdem.
  • Teraz użytkownicy mogą korzystać z nowego filtra w liście polis, pozwalającego na szybkie znalezienie polis związanych z osobą pełniącą dowolną rolę, taką jak doprowadzająca, obsługująca czy ewidencjonująca.
  • Zaktualizowaliśmy dokumenty wymagane przez Euroins zgodnie z najnowszymi wytycznymi Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Działania te zapewniają zgodność z obowiązującymi standardami i minimalizują ryzyko nieprawidłowości w procesie obsługi polis.