pre-loader

SuperAgent – ułatwienia dla agentów ubezpieczeniowych w zakresie szkoleń obowiązkowych

superagent-ulatwienia-dla-agentow-ubezpieczeniowych-w-zakresie-szkolen-obowiazkowych

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń nałożyła na agentów ubezpieczeniowych obowiązek odbywania corocznych szkoleń zawodowych. A brak ich realizacji w przewidzianym terminie może wiązać się z przykrymi konsekwencjami np. wykreśleniem z rejestru agentów ubezpieczeniowych. Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom naszych użytkowników wprowadziliśmy w programie SuperAgent nową zakładkę dotyczącą szkoleń zawodowych, której zadaniem jest usprawnienie ich weryfikacji.

Obowiązkowe szkolenia zawodowe dla agentów ubezpieczeniowych

Zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń osoby wykonujące czynności agencyjne zobowiązane są do doskonalenia swoich umiejętności między innymi przez odbywanie, co najmniej 15 godzin rocznie szkolenia zawodowego z wybranych tematów, które są określone w wyżej wymienionej ustawie.

Wymiar i zakres tematyczny szkolenia zawodowego dla agentów ubezpieczeniowych zależy między innymi od charakteru umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych, jakie proponują oni klientom oraz zakresu wykonywanych przez nie czynności. Warto również zwrócić uwagę na to, że KNF stoi na stanowisku, że szkolenia zawodowe w wymiarze większym niż 15 godzin rocznie powinni odbywać agenci ubezpieczeniowi, którzy są zobowiązani do dystrybucji ubezpieczeń na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń.

Nie bez znaczenia jest fakt, iż brak realizacji corocznego szkolenia zawodowego dla agentów ubezpieczeniowych w pełnym 15- godzinnym wymiarze może wiązać się z wykreśleniem ich z rejestru agentów ubezpieczeniowych, co w efekcie uniemożliwia dalszą pracę.

Dlatego z uwagi na to, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe coraz częściej weryfikują realizację obowiązkowych szkoleń zawodowych warto jest mieć je pod kontrolą.

Obowiązkowe szkolenia zawodowe – OFWCA

Analizy pokazują, że najbardziej liczną grupę osób, które są zobowiązane do odbycia szkoleń zawodowych stanowią osoby fizyczne wykonujące czynności agencyjne z upoważnienia agenta ubezpieczeniowego, czyli OFWCA. Agenci ubezpieczeniowi, którzy są odpowiedzialni za ich przeszkolenie korzystają najczęściej ze szkoleń przygotowanych przez zakłady ubezpieczeń, lub też sami je organizują lub zlecają ich przeprowadzenie podmiotom zewnętrznym1.

Szczególnie w przypadku dużych multiagencji może się to wiązać z utrudnioną weryfikacją spełnienia ustawowego obowiązku. Tym bardziej, że każda osoba, która jest zobligowana do realizacji szkolenia może mieć kilka zaświadczeń lub certyfikatów.

Co raz częściej można też zauważyć stanowisko, że z uwagi na to, ze w świetle ustawy to agent ubezpieczeniowy posiada uprawnienia do zorganizowania szkoleń zawodowych i podlega kontroli organu nadzoru, to nie na zakładzie ubezpieczeń, ale przede wszystkim na nim powinien spoczywać obowiązek weryfikacji i zapewnienia, że obowiązek szkoleniowy przez OFWCA, które działają z jego upoważnienia, został spełniony.

Program sprzedażowy dla agentów ubezpieczeniowych SuperAgent z nową funkcjonalnością dotyczącą szkoleń zawodowych

W świetle powyższego postanowiliśmy wyjść naprzeciw potrzebom agentów ubezpieczeniowych i stworzyliśmy w naszym programie dla agentów ubezpieczeniowych SuperAgent nową zakładkę dotyczącą szkoleń zawodowych. Można w niej między innymi dodać certyfikat lub zaświadczanie, co znacznie ułatwia kontrolę nad liczbą przeprowadzonych szkoleń. Nowa funkcjonalność może okazać się szczególnie pomocna w przypadku dużych multiagencji, które posiadają wiele osób wykonujących czynności agencyjne. Dzięki nowemu usprawnieniu weryfikacja szkoleń zawodowych będzie sprawniejszym procesem.

Jako twórcy narzędzia wspierającego sprzedaż ubezpieczeń – SuperAgent, staramy się stale je rozwijać, tak by spełniał rosnące oczekiwania i wymagania naszych coraz liczniejszych użytkowników. Nie bez znaczenia jest również to, że zapewniamy wsparcie naszych specjalistów na każdym etapie obsługi.

Zaczynasz budować swoją karierę w branży ubezpieczeń? Chcesz usprawnić pracę w swojej multiagencji? Możesz bezpłatnie przetestować program do sprzedaży dla agentów ubezpieczeniowych SuperAgent. Wystarczy, że zadzwonisz pod numer telefonu 570 362 020 lub napiszesz na adres [email protected].

1 Źródło: PIU