pre-loader

Kto może zostać agentem ubezpieczeniowym?

kto-moze-zostac-agentem-ubezpieczeniowym

Jakie wykształcenie musi posiadać agent ubezpieczeniowy? Jakie kwalifikacje są niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie? Powszechnie sądzi się, że agentem ubezpieczeniowym może zostać każdy. Jednak w praktyce osoba chcąca wykonywać ten zawód musi spełnić liczne wymagania. Dopiero po ich spełnieniu może leganie i rzetelnie rozpocząć swoją działalność.

Jakie wykształcenie musi posiadać agent ubezpieczeniowy?

Agent ubezpieczeniowy musi posiadać wykształcenie minimum średnie. By rozpocząć pracę w charakterze agenta konieczne jest wzięcie udziału w szkoleniu, które zakończone jest egzaminem państwowym. Na szkolenie w formie e-learningu można zapisać się w towarzystwie, z którym chce się podjąć współpracę. Aktualnie kursy trwają ok. 104 godzin i odbywają się za pomocą platform internetowych, kontrolowanych przez KNF. Po pozytywnym zdaniu egzaminu agent może już samodzielnie podjąć działalność zawodową. Odbywa się to zazwyczaj przy wsparciu zakładu ubezpieczeń, z którym agent zaczął współpracę. To właśnie dzięki szkoleniom organizowanym przez ubezpieczyciela zdobywa się dalszą wiedzę na temat oferowanych produktów.

Jakie kwalifikacje i uprawnienia są niezbędne do podjęcia pracy jako agent ubezpieczeniowy?

Wymagania dla osób, które chcą zostać agentami ubezpieczeniowymi regulowane są przez ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Do wykonywania zawodu konieczne jest zdobycie zezwolenia. Aby je uzyskać należy:

  • mieć pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych,
  • mieć stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski,
  • być osobą niekaraną tzn. nie być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne dokonanie przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, ochronie informacji, mieniu i wiarygodności dokumentów,
  • posiadać wykształcenie co najmniej średnie,
  • zdać państwowy egzamin, który przeprowadza zakład ubezpieczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1485).

Po spełnieniu powyższych wymagań ustawowych, odbyciu szkoleń i zdaniu egzaminu państwowego można podjąć pracę w zawodzie agenta ubezpieczeniowego. Warto pamiętać o tym, że agent odpowiedzialny jest za jakość oferowanych przez siebie usług. W związku z tym powinien systematycznie doskonalić swoje umiejętności np. biorąc udział w szkoleniach sprzedażowych i produktowych organizowanych przez zakłady ubezpieczeń, z którymi ma podpisane umowy agencyjne.

Warto również rozważyć korzystanie z programu sprzedażowego, który usprawni funkcjonowanie agencji. Dobrym rozwiązaniem jest program SuperAgent, który dostępny jest w formie abonamentowej i jest aplikacją internetową, z której można korzystać na wielu urządzeniach. Wystarczy dostęp do Internetu. Program SuperAgent umożliwia szybkie przeprowadzenie kalkulacji składek oraz generowanie Kart Ofert. Za jego pomocą agent może przeprowadzić również Analizę Potrzeb Klienta i wygenerować wznowienia. Dzięki programowi SuperAgent agencja ubezpieczeniowa może wejść na wyższy poziom obsługi, co będzie podnosiło prestiż prowadzonej działalności.

Źródło: Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Towarzystwa Ubezpieczeniowe