pre-loader

Nowe funkcjonalności w SuperAgencie: Czerwiec-2021

nowe-funkcjonalnosci-w-superagencie-czerwiec-2021

SuperAgent został zaktualizowany do najnowszej wersji. Poniżej pełna lista wprowadzonych przez nas zmian. W przypadku problemów lub pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

POLISY

 • dodano datę rozwiązania umowy w dokumentach na polisie
 • w widoku polisy rozdzielono zakładkę "Dokumenty i płatności" na dwie osobne. W zakładce "Płatności" znajdują się informacje o wpłatach oraz o ratach i statusie ich opłacenia na podstawie not prowizyjnych od TU
 • nowe pole w Ratach - status opłacenia - w listach polis dodano nowe filtry: data obowiązywania od, data obowiązywania do, data wystawienia od, data wystawienia do, rodzaj ubezpieczenia, ubezpieczający, status
 • w listach polis w tabelach dodano nowe kolumny: rodzaj ubezpieczenia, nr rejestracyjny, data wystawienia/sprzedaży
 • dodano eksporty danych z tabel do XLS w listach polis
 • w formularzu dodania nowej polisy z poziomu klienta zmodyfikowano drugi krok "wprowadzenie parametrów polisy" przegrupowano pola
 • w formularzu dodania nowej polisy z poziomu klienta dodano nowy krok po "wprowadzenie parametrów polisy", w którym znajduje się podsumowanie wygenerowanych rat
 • uproszczony sposób wprowadzenia wznowień polisy
POJAZDY
 • w liście pojazdów "Baza pojazdów" dodano nowe kolumny: marka, model
 • w pojeździe dowiązano ostatnią polisę oraz pokazywane są dane ostatniej polisy w widoku pojazdu
 • w widoku pojazdu w zakładce "Skojarzeni klienci" dodano nowe kolumny: ubezpieczający na polisie, ubezpieczony na polisie
 • w widoku pojazdu w zakładce "Skojarzeni klienci" dodano eksport danych do XLS
 • w widoku pojazdu w zakładce "Polisy" dodano nowe kolumny: ubezpieczający, dodano przez, zarządza
 • w widoku pojazdu w zakładce "Polisy" dodano eksport danych do XLS
RAPORTY
 • w Raporcie Polis dodano nową zakładkę, w której znajduje się raport rodzajów ubezpieczenia przypadający w danym okresie (jeśli skonfigurowano ryzyka na polisie)
 • w Raporcie Polis w zakładce polisy dodano nową kolumnę: nr rejestracyjny
 • w Raporcie Polis w zakładce polisy dodano nowe filtry wyszukiwania: ubezpieczający, obsługujący
 • w Raporcie Polis przeniesiono przycisk wydruku raportu PDF do boxa informacyjnego poniżej oraz dodano wydruk okresowy XLS
 • w Raporcie Polis Wygasających dodano nowe filtry wyszukiwania: ubezpieczający - w Raporcie Polis Wygasających w zakładce "Polisy w raporcie" dodano nowe kolumny: rodzaj ubezpieczenia
 • w Raporcie Polis Wygasających przeniesiono przycisk wydruku raportu PDF do boxa informacyjnego poniżej oraz dodano wydruk okresowy XLS
 • w Raporcie Rat dodano nowe filtry wyszukiwania: status opłacenia, ubezpieczający
 • w Raporcie Rat w zakładce "Raty w raporcie" dodano nowe kolumy: inkaso, bilans raty, rodzaj ubezpieczenia, nr rejestracyjny, ubezpieczenie od, ubezpieczenie do, adres ubezpieczającego - w Raporcie Rat przeniesiono przycisk wydruku raportu PDF do boxa informacyjnego poniżej oraz dodano wydruk okresowy XLS
KLIENT
 • zmodyfikowano nazwę listy Klienci na "Klienci i Podmioty" oraz dodano nową listę "Ubezpieczający", w której znajdują się wszyscy klienci, którzy widnieją na polisach jako ubezpieczający. W liście "Wszystkie podmioty" znajdują się wszyscy wprowadzeni klienci
 • dodano nowe typy dokumentów do klienta: karta zniżkowa, rekomendacja, zestawienie ofert
 • inteligentny moduł płatności - automatycznie generowane raporty dla miesięcy, w których występują płatności za raty zgrupowane po TU i numer konta wskazany w danych polisy, generowanie XLS z zestawieniem płatności
KALKULACJE
 • powiadomienia e-mail oraz sms z kalkulacji zeszłorocznych