pre-loader

Nowe funkcjonalności w SuperAgencie: Grudzień-2021

nowe-funkcjonalnosci-w-superagencie-grudzien-2021

W tym ostatnim miesiącu roku 2021 pracowaliśmy przy obsłudze kolejnych usprawnień specyficznych dla konkretnych firm ubezpieczeniowych (Zielona Karta, strefy czasowe, powtórzone nr polis wznowieniowych), opracowaliśmy kolejne narzędzia pozwalające na głębszą personalizację wyglądu, rozszerzyliśmy narzędzie rozliczeniowe o obslugę nowych rodzajów not prowizyjnych, opracoawliśmy dedykowane rodzaje eksportów Excel, oraz wiele innych, w tym wymienionych poniżej:

 • usprawnienia w zakresie obsługi Zielonych Kart
 • aktualizacje dotyczące obsługi personalizacji wyglądu
 • rozszerzenia modułu rozliczeniowego o obsługę dodatkowych rodzajów not prowizyjnych
 • modyfikacja systemu automatycznych powiadomień w zakresie obsługi pierwszej raty
 • usprawniania dotyczące obsługi unikalności identyfikatorów polis przy polisach wznawianych
 • rozszerzenie raportów polis wygasających o możliwość filtrowania z wykorzystanie statusu wznowienia
 • rozszerzenie słownika świadczeń w polisach życiowych o dodatkowe pola
 • w polisach życiowych składka automatycznie wyliczana na podstawie sumy składek indywidualnych ryzyk
 • usprawnienia w zakresie wydajności eksportu XLS dla wykazu polis
 • wprowadzono rozszerzone filtrowanie wykazu rat uwzględniające typy polis
 • modyfikacja obsługi ubezpieczonych w polisach grupowych
 • wprowadzono eksport zestawienia Excel dla świadczeń grupowych
 • modyfikacja automatycznego ustawienia daty płatności pierwszej raty
 • usprawniania obsługi płatności na polisie
 • obsługa stref czasowych w Euroins
 • wprowadzenie nowy formatów identyfikatorów poliz do mechanizmu kontroli unikalności