pre-loader

Nowe funkcjonalności w SuperAgencie: Marzec-2023

nowe-funkcjonalnosci-w-superagencie-marzec-2023

Nasz zespół w marcu wprowadził do SuperAgenta funkcję autouzupełniania dla polis 2 i 3 letnich, zwiększając szybkość i redukując błędy ludzkie, rozszerzył walidatory przy imporcie pojazdów dla większej precyzji danych, dodał zabezpieczenia przed błędami w danych adresowych, poprawił metodę liczenia prowizji dla dokładniejszych wyników, zwiększył czytelność plików rozliczeniowych, wprowadził nowe grupy polis dla lepszego zarządzania i kategoryzacji, oraz ulepszył system weryfikacji znaków specjalnych w adresach, zwiększając spójność danych adresowych. Szczegóły poniżej.

  • Wprowadziliśmy funkcję autouzupełniania polis 2 i 3 letnich, co znacznie przyspiesza proces wypełniania danych i eliminuje błędy ludzkie.
  • Rozszerzylśmy gamę walidatorów przy imporcie pojazdów, co gwarantuje bardziej precyzyjne i skuteczne sprawdzanie poprawności danych.
  • Dodaliśmy funkcję sprawdzania, czy użytkownik przypadkowo nie wpisał myślnika (-) jako numeru budynku. To zabezpieczenie pomaga uniknąć błędów związanych z danymi adresowymi.
  • Wprowadziliśmy poprawki do metody liczącej prowizje, co zapewnia bardziej dokładne i spójne wyniki.
  • Zwiększyliśmy przejrzystość i czytelności plików rozliczeniowych, dzięki czemu użytkownicy mogą jeszcze wygodniej analizować i przetwarzać dane dotyczące rozliczeń.
  • Dodaliśmy nowe grupy polis, co umożliwia bardziej elastyczne zarządzanie i kategoryzowanie polis w systemie.
  • Zmodyfikowaliśmy system tak, aby sprawdzał znaki specjalne dla numeru budynku i lokalu, eliminując potencjalne problemy związane z formatem danych adresowych.