pre-loader

Nowe funkcjonalności w SuperAgencie: Sierpień-2023

nowe-funkcjonalnosci-w-superagencie-sierpien-2023

W SuperAgencie zaimplementowano zmiany ułatwiające sprzedaż polis, takie jak możliwość modyfikacji oświadczeń ubezpieczającego dla zwiększenia personalizacji ofert, dodanie opcji ręcznego wprowadzania dat w kalendarzu dla lepszego zarządzania terminami, przypomnienie o konieczności dokonania przeliczeń w kalkulacji, wyłączenie automatycznych kalkulacji wznowieniowych dla polis życiowych, funkcjonalność zaczytywania floty z pojazdami wolnobieżnymi, obsługę ubezpieczeń z większą liczbą rat oraz rozszerzone metody sprawdzania nieprawidłowości w składowych pliku prowizyjnego.

  • W procesie sprzedaży polis dla wybranych TU, umożliwiamy zmianę oświadczeń ubezpieczającego. To istotne udogodnienie, które dostosowuje się do indywidualnych potrzeb klientów i zwiększa personalizację ofert ubezpieczeniowych.
  • Dodaliśmy opcję ręcznego podawania dat w kalendarzu, co daje użytkownikom pełną kontrolę nad wprowadzanymi danymi i zapewnia jeszcze większą elastyczność w zarządzaniu terminami.
  • Wzbogaciliśmy proces kalkulacji o przypomnienie o konieczności dokonania przeliczeń. To narzędzie wspiera użytkowników w utrzymaniu dokładności i spójności danych podczas procesu sprzedaży.
  • Automatyczne kalkulacje wznowieniowe zostały wyłączone dla polis życiowych, co daje użytkownikom pełną kontrolę nad procesem wznowienia i pozwala na bardziej elastyczne dostosowanie ofert do indywidualnych potrzeb klientów.
  • Wprowadziliśmy funkcjonalność zaczytywania floty z pojazdami wolnobieżnymi, co ułatwia zarządzanie różnorodnymi flotami pojazdów i zwiększa efektywność procesu sprzedaży polis komercyjnych.
  • Dodaliśmy obsługę ubezpieczeń dla większej liczby rat, co poszerza zakres ofert i dostosowuje się do różnorodnych potrzeb finansowych klientów.
  • Poszerzyliśmy dostępne metody sprawdzania nieprawidłowości w składowych pliku prowizyjnego, co umożliwia szybsze i bardziej precyzyjne wykrywanie ewentualnych błędów w procesie rozliczeń.