pre-loader

Wykaz agentów ubezpieczeniowych potwierdzi Twoją wiarygodność

wykaz-agentow-ubezpieczeniowych-potwierdzi-twoja-wiarygodnosc

Chcesz zająć się sprzedażą ubezpieczeń? Wykaz agentów ubezpieczeniowych potwierdzi Twoją wiarygodność. Rejestr ten prowadzony jest przez organ nadzoru w systemie rejestracji internetowej, dzięki czemu Twoi klienci w łatwy i szybki sposób uzyskają dostęp do potrzebnych danych. I pamiętaj, że uzyskanie wpisu do wykazu jest warunkiem koniecznym do tego, by rozpocząć pracę, jako agent ubezpieczeniowy.

Wykaz agentów ubezpieczeniowych – co warto wiedzieć?

Agent ubezpieczeniowy często mylony jest z osobą fizyczną wykonującą czynności agencyjne (tzw. OFWCA), która jest pracownikiem agenta ubezpieczeniowego. Natomiast agentem ubezpieczeniowym jest osoba będąca przedsiębiorcą, który ma podpisaną umowę agencyjną z zakładem ubezpieczeń i uzyskała wpis do rejestru pośredników ubezpieczeniowych. Rejestr ten dzieli się na wykaz agentów ubezpieczeniowych oraz wykaz brokerów. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?

Wiosek o wpis do rejestru składa zakład ubezpieczeń, który po podpisaniu umowy agencyjnej ma 14 dni na to, by dokonać zgłoszenia agenta do KNF. Wykaz agentów ubezpieczeniowych prowadzony jest w formie elektronicznej, dlatego też wszelkich formalności można dokonać online.

Przypominamy również, że jako agent ubezpieczeniowy mogą pracować osoby, które:

  • mają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie mają prawomocnego wyroku za przestępstwo umyślne (przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi) oraz skarbowe,
  • gwarantują, że dochowają rzetelności w pracy,
  • mają ukończoną przynajmniej szkołę średnią lub średnią branżową,
  • zdały egzamin przygotowany przez zakład ubezpieczeń.

Jak uzyskać wpis do rejestru, jakim jest wykaz agentów ubezpieczeniowych?

Wykaz agentów ubezpieczeniowych zawiera bardzo ważne informacje na temat prowadzonej działalności ubezpieczeniowej, ponieważ potwierdza wiarygodność pośrednika. Jak zatem uzyskać wpis do rejestru? W pierwszym kroku należy zgłosić się do zakładu ubezpieczeń, z którym zostanie podpisana umowa agencyjna. Dopiero wówczas ubezpieczyciel będzie mógł złożyć do KNF wniosek o wpis do rejestru pośredników ubezpieczeniowych. Jeżeli jednak przesłany dokument będzie zawierał braki formalne urząd wezwie do poprawienia błędów(na poprawki zakład ubezpieczeniowy ma 7 dni). I jeśli agent ubezpieczeniowy będzie spełniał wymogi, KNF dokona wpisu. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że w ciągu 14 dni urząd powiadamia o tym drogą elektroniczną ubezpieczyciela. A całościowe uzyskanie wpisu do wykazu agentów ubezpieczeniowych odbywa się w ciągu 30 dni.

Wykaz agentów ubezpieczeniowych – wykreślenie z rejestru

Jeżeli zakład ubezpieczeń rozwiąże podpisaną wcześniej z agentem ubezpieczeniowym umowę agencyjną ma 7 dni na to, by wystąpić do KNF z wnioskiem o wykreślenie pośrednika z rejestru, jakim jest wykaz agentów ubezpieczeniowych.

W przypadku, gdy przyczyną rozwiązania umowy agencyjnej będzie wykonywanie przez agenta ubezpieczeniowego działalności z naruszeniem przepisów prawa, umowy agencyjnej, staranności lub dobrych obyczajów, zakład ubezpieczeń informuje o tym KNF. Nie bez znaczenia jest również to, że wówczas wykaz agentów ubezpieczeniowych będzie zawierał także informację o przyczynie rozwiązania umowy agencyjnej.

Wnioski o wykreślenie z rejestru agentów ubezpieczeniowych, podobnie jak i wpis do rejestru i zmianę danych składane są przez zakład ubezpieczeń. A agent ubezpieczeniowy może jedynie złożyć wniosek do KNF o udzielenie informacji na temat danych umieszczonych w wykazie agentów ubezpieczeniowych.

Podsumowując: Warto pamiętać o tym, że wpis do wykazu agentów ubezpieczeniowych to tak naprawdę pierwszy krok ku temu, by rozpocząć budowanie swojej kariery w branży ubezpieczeniowej. Podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez obowiązkowe szkolenia agentów ubezpieczeniowych, oraz korzystanie z nowoczesnych narzędzi sprzedażowych to nie tylko sposób na rozwój, ale również przepis na sukces. Tu z pomocą może przyjść program dla agentów ubezpieczeniowych SuperAgent, który łączy w sobie zarówno CRM, jak i szybki kalkulator komunikacyjny. Nasza aplikacja została stworzona z myślą o naszym krajowym rynku ubezpieczeniowym i posiada wiele funkcjonalności ułatwiających pracę związaną zarówno z obsługą klientów, sprzedażą ubezpieczeń czy też zarządzaniem całą agencją ubezpieczeniową. Program SuperAgent jest cenną pomocą szczególnie w trybie pracy zdalnej, ponieważ nie wymaga stacjonarnej instalacji, dzięki czemu zarówno agent ubezpieczeniowy, jak i jego wszyscy pracownicy mogą mieć wgląd do wszelkich danych sprzedażowych, wystarczy dostęp do Internetu. Jeżeli więc chcesz się sam przekonać o tym, jak bardzo zmieni się Twoja praca dzięki programowi SuperAgent zadzwoń do naszych specjalistów pod numer telefonu 570 362 020 lub napiszesz na adres [email protected]. I pamiętaj, że program dla agentów przetestować można za darmo z wszystkimi aktualnymi rozwiązaniami, dzięki czemu już od pierwszego dnia uzyskasz skuteczne rozwiązania sprzedażowe dla swojej agencji ubezpieczeniowej.

Źródło: KNF, biznes.gov.pl, Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru